TNC 128 – Det kompakta rätlinjestyrsystemet för fräs- och borrmaskiner

TNC 128 är ett kompakt och flexibelt rätlinjestyrsystem med tre reglerade axlar och reglerad spindel. Som tillägg kan ytterligare en axel regleras. Tack vare det enkla handhavandet och funktionsomfånget är det mycket väl anpassat för användning i universella fräs- och borrmaskiner för

  • enstycks- och serietillverkning
  • generell maskintillverkning
  • prototyptillverkning och experimentverkstäder
  • reparationsavdelningar
  • undervisnings- och utbildningsverksamhet

Verkstadsanpassad programmering
I TNC 128 är den verkstadsanpassade programmeringen är en viktig egenskap, särskilt eftersom TNC-styrsystem har sina rötter i verkstaden.

Under senare år har bearbetningsprocesser blivit mer komplexa och maskiner kraftfullare. Trots den kontinuerliga vidareutvecklingen av TNC-styrsystemen bibehålls det grundläggande handhavandekonceptet.

Även i TNC 128 är det beprövade handhavandekonceptet grunden för den användarvänliga programmeringen, där TNC 128 hjälper dig med hjälpbilder, praktiska dialoger och cykler för bearbetning och koordinatomräkning under programmeringen.

Enkelt handhavande
För enkla arbeten – t.ex. planfräsning av ytor – behöver du inte skriva något program i TNC 128. Det är lika enkelt att köra maskinen manuellt med axelknapparna – eller extra finkänsligt med den elektroniska handratten.

Extern programgenerering
TNC 128 kan också programmeras externt. Det snabba Ethernet-gränssnittet garanterar kortast möjliga överföringstid även för långa program.