CNC PILOT 640 – Styrsystemet för CNC-styrda svarvar

CNC PILOT har under många år visat sin duglighet i den dagliga användningen på svarvar och utmärker sig speciellt genom den komfortabla NC-programmeringen.

Genom införandet av smart.Turn har det lyckats HEIDENHAIN att ta ytterligare ett steg i riktning mot ökad användarvänlighet på sina styrningar. Överskådlig formulärinmatning, förval av globala värden, valmöjligheter såväl som tydligt grafikstöd garanterar ett snabbt och enkelt handhavande.

Grunden för det nyutvecklade användargränssnittet smart.Turn är det beprövade HEIDENHAIN-DIN PLUS. Eftersom smart.Turn genererar DIN PLUS program. Detta innebär att både NC-programmeraren såväl som maskinoperatören under bearbetningen har tillgång till all detaljinformation.

Genom den flexibla uppbyggnaden och på grund av de mångsidiga programmeringsmöjligheterna erbjuder CNC PILOT er alltid det rätta stödet. Oavsett om ni kör styckeproduktion eller serietillverkar, om ni tillverkar enkla eller komplexa artiklar, med CNC PILOT finner ni alltid det rätta stödet. CNC PILOT utmärker sig genom ett enkelt handhavande och programmering. Inarbetnings- eller utbildningstiden är sålunda mycket ringa.

CNC PILOT är avsedd för CNC-svarvar. Den lämpar sig både för horisontal- och vertikalsvarvar. CNC PILOT stödjer svarvar med huvudspindlar, en släde (X- och Y-axel), C-axel eller positionerbar spindel och drivna verktyg såväl som maskiner med Y-axel och B-axel. 

Oavhängigt om ni svarvar enkla delar eller komplexa arbetsstycken, med CNC PILOT drar ni fördel av grafisk konturinmatning och enkel programmering med smart.Turn.  Och när ni använder variabelprogrammering, styr speciella aggregat på er maskin, använder externt framställda program o.s.v. – inga problem, koppla över till DIN PLUS. Med DIN PLUS finner ni lösningen på era specialuppdrag.

NC program at the push of a button with TURN PLUS (option)

With TURN PLUS you can create part programs in a very short time. After you have entered the contour of the blank and finished part, you only need to select the material and clamping devices. TURNPLUS does everything else automatically: it generates the working plan, selects the machining strategy, selects the tools and cutting data, and generates the NC blocks.

Your result is a comprehensively commented smart.Turn program with working blocks (units). That gives you the assurance you need for optimization and safety when you're breaking in the part program.

TURN PLUS can do all that for milling, drilling and boring operations with the C or Y axis on face and cylindrical surfaces as well as on rear-face surfaces in machines with opposing spindles.

Full-Surface Machining with B Axis and Counter Spindle

Machines with B axes makes it possible to drill, bore and mill in oblique planes. With the CNC PILOT 640 you can handle such tasks quickly and easily. You program the machining as usual in the main working plane.