CNC PILOT 640 – Styrsystemet för CNC-styrda svarvar

CNC PILOT har under många år visat sin duglighet i den dagliga användningen på svarvar och utmärker sig speciellt genom den komfortabla NC-programmeringen.

Genom införandet av smart.Turn har det lyckats HEIDENHAIN att ta ytterligare ett steg i riktning mot ökad användarvänlighet på sina styrningar. Överskådlig formulärinmatning, förval av globala värden, valmöjligheter såväl som tydligt grafikstöd garanterar ett snabbt och enkelt handhavande.

Grunden för det nyutvecklade användargränssnittet smart.Turn är det beprövade HEIDENHAIN-DIN PLUS. Eftersom smart.Turn genererar DIN PLUS program. Detta innebär att både NC-programmeraren såväl som maskinoperatören under bearbetningen har tillgång till all detaljinformation.

Genom sin flexibla uppbyggnad och på grund av sina mångsidiga programmeringsmöjligheter erbjuder er CNC PILOT 640 alltid det riktiga stödet. Oberoende av om ni producerar styckevis eller större serier, oberoende av om ni tillverkar enkla eller komplexa arbetsstycken. CNC PILOT 640 utmärker sig genom enkelt handhavande och programmering. Därför behövs det enbart en kortare omställningstid eller utbildning.

CNC PILOT 640 är utformad för CNC-svarvar och lämpar sig såväl för horisontal- såväl som vertikal- och karusell-svarvar. CNC PILOT 640 stödjer svarvar med huvud- och motspindel, C-axel eller positionerbar spindel och drivna verktyg, såväl som maskiner med Y-axel och B-axel. Vid den flerkanaliga bearbetningen kan olika bearbetningssteg utföras samtidigt med flera slider.

NC program at the push of a button with TURN PLUS (option)

With TURN PLUS you can create part programs in a very short time. After you have entered the contour of the blank and finished part, you only need to select the material and clamping devices. TURNPLUS does everything else automatically: it generates the working plan, selects the machining strategy, selects the tools and cutting data, and generates the NC blocks.

Your result is a comprehensively commented smart.Turn program with working blocks (units). That gives you the assurance you need for optimization and safety when you're breaking in the part program.

TURN PLUS can do all that for milling, drilling and boring operations with the C or Y axis on face and cylindrical surfaces as well as on rear-face surfaces in machines with opposing spindles.

Full-Surface Machining with B Axis and Counter Spindle

Machines with B axes makes it possible to drill, bore and mill in oblique planes. With the CNC PILOT 640 you can handle such tasks quickly and easily. You program the machining as usual in the main working plane.