Efterföljande elektronik

Interface elektronik

Interface elektroniken från HEIDENHAIN anpassar signalerna från mätsystemet till snittstället för den efterföljande elektroniken.

Positionsdisplay

Positionsdisplayer används för att visa mätvärdet från linjära givare, längdmätare, pulsgivare eller vinkelgivare. Som möjliga användningsområden kan nämnas:

  • Mät- och kontrollutrustning
  • Delningsbord
  • Övervakning av mätutrustning
  • Manuella verktygsmaskiner
  • Mätmaskiner

Typiska karakteristika för de användarvänliga digitala positionsdisplayerna:

  • Lätt läsbar, alfanumerisk display
  • Enkel, logiskt utformad tastatur
  • Ergonomiskt utformade tryckknappar
  • Stänkskyddad frontpanel
  • Robust gjuten låda

Utvärderingselektronik

Utvärderingselektroniken för mättekniska applikationer erbjuder ett flertal olika funktioner för insamling och statistisk utvärdering av mätvärden.

Mät- och testutrustning

HEIDENHAIN mätsystem ger all nödvändig information för driftsättning, övervakning och diagnostik. PWM mätinstrument samt PWT testutrustning finns tillgängliga för specifik kontroll av mätsystemen.