Servicetjänster i er region

Supporten för era HEIDENHAIN-produkter genom våra kompetenta medarbetare i er närhet, spar er både tid och pengar samt ökar tillgängligheten för er maskinpark.

Servicetjänster som tillhandahålles av HEIDENHAIN lokalt i er region

 • Kund och användarutbildningar i det lokala landsspråket
  – NC-programmering
  – PLC-programmering
  – Driftsättning
  – Optimering
  – Fältservice

 • Kontinuerligt utbildade Servicetekniker

 • Serviceinsatser på plats samt komptent personlig rådgivning

 • Fältservice, montage samt reparationer av HEIDENHAINprodukter

 • HEIDENHAIN Service Exchange – Utbytessystem

 • Snabb tillgänglighet av ersättningskomponenter
  – regional lagerhållning av vanligt förekommande komponenter
  – flexibla leveransmöjligheter av övriga komponenter från det omfångsrika centrallagret hos HEIDENHHAIN i Traunreut.

 • 12 månaders funktionsgaranti på hela den reparerade enheten