Reparationer

Våra kvalificerade Servicetekniker reparerar era defekta enheter snabbt och tillförlitligt.

Efter reparationen erhåller ni en 12 månaders funktionsgaranti, inte bara på den reparerade delen, utan på hela enheten.

Vänligen använd vår Checklista för reparationer när ni returnerar utrustning för reparation.

Retur adress:

Besöksadress:
HEIDENHAIN Scandinavia AB
Service avdelningen
Rosterigränd 16
SE-117 61 STOCKHOLM
Sweden

Leveransadress:
HEIDENHAIN Scandinavia AB
Service avdelningen
c/o Leine & Linde
Västerportsvägen 20
645 42 STRÄNGNÄS
Sweden

Vi erbjuder dig följande serviceutbud

Reparationsrapport

 • Rapport över fel och genomförda åtgärder

Funktionstest

 • Visuell kontroll
 • Funktionstest
 • Felanalys
 • Inspektionsrapport för det fastställda felet

Funktions- eller Premiumreparation

FAQ

 • Valmöjlighet mellan en kostnadseffektiv funktionsreparation eller vår Premiumreparation (så gott som ny när det gäller funktion samt utseende)

Reparationer

 • Funktionskontroll
 • Felanalys
 • Rengöring
 • Uppdatering
 • Felåtgärd
 • Slutkontroll
 • 12 månaders funktionsgaranti på hela enheten

Fastställande av reparationskostnad

 • Information om den maximala reparationskostnaden (utan förundersökning) eller
 • Ett detaljerat kostnadsförslag (med förundersökning)

Technical support

NC Support Helpline
+49 8669 31-3101
service.nc-supportheidenhainde

PLC Programming Helpline
+49 8669 31-3102
service.plcheidenhainde

NC Programming Helpline
+49 8669 31-3103
service.nc-pgmheidenhainde

Encoders Helpline
+49 8669 31-3104
service.ms-supportheidenhainde

Application Programming Helpline
+49 8669 31-3106
service.appheidenhainde

Replacement Parts and Repairs Helpline
Germany: +49 8669 31-3121
International: +49 8669 31-3123
service.orderheidenhainde

Please use our request form to send us a question.

Request form