Öka kvaliteten på er maskin

Bearbetningsresultaten för en verktygsmaskin som t.ex. tolerans, ytkvalitet etc. påverkas väsentligt av maskinrörelsernas dynamiska och statiska noggrannhet. För precisionsbearbetning är det därför viktigt att mäta och eventuellt kompensera rörelseavvikelser.

Med specialmätinstrument erbjuder vi en utvärdering av de dynamiska och statiska rörelseavvikelserna i er verktygsmaskin (enligt ISO 230-2, ISO 230-3, ISO 230-4 och ISO 10791-6 K2 och K3 samt mätning enligt VDI/DGQ riktlinje 3441).

Beroende på behov står olika mätmetoder till förfogande:

Cirkelformtest med liten radie
för utvärdering av NC-styrsystemets dynamiska reglerbeteende med korsgittermätsystemet KGM (upp till 230 mm i diameter)

Uppmätning av positioneringsnoggrannhet eller fastställande av linjärstyrningsfel
för mindre maskinaxlar (upp till 1 000 mm) med kontrollmätsystem VM

Uppmätning av maskinaxlar med laserinterferometer

  • Geometrikontroll
  • Parallellitet
  • Rakhetsmätning
  • Rätvinkelmätning
  • Linjär positionsmätning
  • Planhet
  • Tiltvinkelmätning

Volymetrisk kompensering
för utvärdering av volymetriska avvikelser i hela arbetsrummet för nya och äldre verktygsmaskiner med HEIDENHAIN-styrsystem