DAkks kalibrering i enlighet med DIN EN ISO/IEC 170025

Mätlaboratoriet hos HEIDENHAIN har sedan 1994 varit ackrediterat att utföra mätningar för digitala linjära mätskalor och vinkelgivare i enlighet med DIN EN ISO/IEC 17025.

Det tyska ackrediteringsorganet Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (tidigare Deutscher Kalibrierdienst DKD) granskar och övervakar mätlaboratoriet och intygar inom ramen för ackrediteringen personalens kompetens och den mättekniska kompetensen hos HEIDENHAIN.

DAkkS-kalibreringar som utförs av vårt mätlaboratorium förvissar användaren om den korrekt utförda mätningen med digitala linjära mätskalor och vinkelgivare. Det därigenom skapade kalibreringscertifikatet dokumenterar en allmänt erkänd spårbarhet på mätsystemet utfört av ett oavhängigt och neutralt institut.

Kontakt

Tel. +46-8-531 933 50

serviceheidenhainse

Vidare information

FAQ

Technical support

NC Support Helpline
+49 8669 31-3101
service.nc-supportheidenhainde

PLC Programming Helpline
+49 8669 31-3102
service.plcheidenhainde

NC Programming Helpline
+49 8669 31-3103
service.nc-pgmheidenhainde

Encoders Helpline
+49 8669 31-3104
service.ms-supportheidenhainde

Application Programming Helpline
+49 8669 31-3106
service.appheidenhainde

Replacement Parts and Repairs Helpline
Germany: +49 8669 31-3121
International: +49 8669 31-3123
service.orderheidenhainde

Please use our request form to send us a question.

Request form