DAkks kalibrering i enlighet med DIN EN ISO/IEC 170025

Mätlaboratoriet hos HEIDENHAIN har sedan 1994 varit ackrediterat att utföra mätningar för digitala linjära mätskalor och vinkelgivare i enlighet med DIN EN ISO/IEC 17025.

Det tyska ackrediteringsorganet Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (tidigare Deutscher Kalibrierdienst DKD) granskar och övervakar mätlaboratoriet och intygar inom ramen för ackrediteringen personalens kompetens och den mättekniska kompetensen hos HEIDENHAIN.

DAkkS-kalibreringar som utförs av vårt mätlaboratorium förvissar användaren om den korrekt utförda mätningen med digitala linjära mätskalor och vinkelgivare. Det därigenom skapade kalibreringscertifikatet dokumenterar en allmänt erkänd spårbarhet på mätsystemet utfört av ett oavhängigt och neutralt institut.

Vidare information

FAQ