Manualplus 620 – Styrsystemet för Cykel- och CNC-svarvar

MANUALplus har visat sitt värde i den dagliga verksamheten under många år på Cykelsvarvar och utmärker sig speciellt genom det komfortabla manuella handhavandet. Den användarorienterade cykelprogrammeringen möjliggör för yrkesarbetaren på svarven att snabbt och effektivt både programmera och bearbeta arbetsstycken.

Med införandet av MANUALplus 620 utvidgar sig nu användningsområdet till CNC-styrda svarvar med en spindel. Samtidigt har HEIDENHAIN med införandet av smart.Turn, lyckats att ta ytterligare ett steg i riktning mot ökad användarvänlighet på sina styrningar. Överskådlig formulärinmatning, förval av globala värden, valmöjligheter såväl som tydligt grafikstöd garanterar ett snabbt och enkelt handhavande. Grunden för det nyutvecklade användargränssnittet smart.Turn är det beprövade HEIDENHAIN-DIN PLUS. Eftersom smart.Turn genererar DIN PLUS program. Detta innebär att både NC-programmeraren såväl som maskinoperatören under bearbetningen har tillgång till all detaljinformation.

MANUALplus 620 är utformad för svarvar med huvudspindel, en släde (X- och Z-axel), C-axel eller positionerbar spindel och drivna verktyg. Den lämpar sig både för horisontal- och vertikalsvarvar med enkel verktygshållare eller verktygsrevolver. Cykelsvarvar används i allmänhet för små och medelstora serier. Vid användandet av MANUALplus 620 profiterar användaren av cykelprogrammeringens enkla inlärning, med vilka arbetsstycken kan bearbetas snabbt och effektivt. När era krav ökar och ni bearbetar komplexa uppgifter i er svarv, då färdigställer ni era NC-program i den nya programmeringsmiljön smart.Turn. Programmeringsmiljön smart.Turn är grunden för NC-programmering av CNC-svarvar.

Även denna nya programmeringsmiljö för NC-programmering är enkel att lära och kräver kort inlärningstid, då yrkesarbetaren varken behöver lära sig G- och M-funktioner eller med uppbyggnaden av bearbetningsblock. smart.Turn använder sig av den snabblärda formulärinmatningen.