HEIDENHAIN-produkter och dess användningsområden

Detta omfattande produktprogram erbjuder lösningar för alla tillämpningar där högsta möjliga noggrannhet, tillförlitlig reproducerbarhet och repeterbarhet, säker processhantering, hög maskindynamik, enkelt handhavande och naturligtvis maximal effektivitet krävs.

Våra produkter används därför främst i verktygsmaskiner med hög precision, i anläggningar för produktion och bearbetning av elektroniska komponenter samt i automatiserade system och maskiner. Dessutom levererar vi våra produkter till bland annat tillverkare av hissar och medicinteknik.