Magnetiska mätsystem

De magnetiska mätsystemen ERM är genom sin robusta konstruktion särskilt lämpliga för användning i produktionsmaskiner. Tack vare möjlighet till stora invändiga diametrar, de små dimensionerna och den kompakta designen är de ett självklart val:

  • för C-axlar i svarvar
  • för rund- och tiltaxlar (t.ex. för varvtalsreglering i direktdrifter eller för inbyggnad i växlar)
  • för spindelorientering i fräsmaskiner
    eller för hjälpaxlar

Urvalsguide

C-axlar i svarvar

ERM är sedan flera år det självklara valet för C-axlar i svarvar.
Förutom smutståligheten är också stora invändiga diametrar
viktigt för att stångmaterial skall kunna bearbetas utan begränsningar.
Tack vare denna konstruktionslösning befinner sig mätavläsningen på ERM på en väsentligt större diameter än arbetsstycket som skall bearbetas. Mätsystemets positionsavvikelser återspeglas därför i förhållandevis liten grad på arbetsstyckets slutliga noggrannhet.

Rund- och tiltaxlar

Rundbord och tiltaxlar behöver mätsystem med hög signalkvalitet för en god positions- och varvtalsreglering. Optiska mätsystem, såsom exempelvis serien RCN, uppfyller dessa krav på ett optimalt sätt. Vid medelhöga noggrannhetskrav kan även magnetiska mätsystem användas. ERM 2200 uppvisar tack vare den korta signalperioden på 200 μm mycket små positionsavvikelser inom en signalperiod och möjliggör därmed en relativt hög hastighetsstabilitet. Dessutom är de typiska fördelarna med magnetiska mätsystem, såsom exempelvis smutståligheten och de stora invändiga diametrarna, en stor fördel i dessa applikationer.

Huvudspindlar i fräsmaskiner

Huvudspindeln tillhör nyckelkomponenterna i en verktygsmaskin och påverkar i stor grad dess funktion. Spindelns egenskaper styrs av dess konstruktion, drivning och lagersystem. Dock påverkas prestandan även av mätsystemet. Det måste tillåta höga varvtal och vara tillräckligt robust. Varvtal på över 40 000 varv/min är inga problem för ERM 2900. Dessutom uppfyller de kraven på kompakta dimensioner.
Skall fräsning och svarvning utföras i en och samma maskin, ökar noggrannhetskraven på huvudspindeln. Vid komplexa arbetsstycken låter sig vissa bearbetningsrörelser bara genomföras genom synkronisering av matningsaxlar och huvudspindelpositioner. Exempelvis när en gänga skall tillverkas måste ett enskärigt verktyg placeras i ett förutbestämt vinkelläge. Här kommer ERM 2400 med 400 μm signalperiod till användning. De har en hög noggrannhetsnivå och så mycket som 600 linjer på en utvändig diameter på 75,44 mm. Detta är betydligt fler än tandhjul med jämförbara dimensioner.