TNC 620 – Det kompakta styrsystemet för fräsmaskiner samt arborrverk

TNC 620 är en kompakt, mångsidig banstyrning med upp till fem styrda axlar. Tack vare sitt flexibla användarkoncept – verkstadsorienterad programmering med HEIDENHAIN Klartext-dialog eller extern programmering – och sitt omfattande utbud av funktioner, lämpar sig den speciellt vid användandet hos standard fräsar, arborrverk och borrmaskiner för

 • serieproduktion eller enstyckstillverkning
 • tillverkning av verktyg
 • allmän maskintillverkning
 • forskning och utveckling
 • prototyper och pilotverkstäder
 • underhålls- och reparationsavdelningar
 • tränings- och utbildningsanläggningar

Den besitter de nödvändiga och hjälpfulla funktionerna för:

 • fri konturprogrammering
 • fräscykler för komplexa konturer
 • snabb inställning av referenspunkt med HEIDENHAIN mätprobar

Arborrverk

 • cykler för borrning och spindeluppriktning
 • cykler för delningsmönster på cirklar och linjer

5-axlig bearbetning med tiltbart huvud och rundbord

 • extern, maskinoavhängig programmering – TNC 620 tar automatiskt hänsyn till maskingeometrin
 • tiltning av bearbetningsytan
 • bearbetning av cylindermantelyta
 • 3D-verktygskorrigering
 • snabb bearbetning genom korta blockcykeltider