TNC 320 – Det kompakta styrsystemet för fräsmaskiner samt arborrverk

TNC 320 är en kompakt, men mångsidig banstyrning med fyra (option fem) styrda axlar. Tack vare sitt flexibla användarkoncept – verkstadsorienterad programmering med HEIDENHAIN Klartext-dialog eller extern programmering – och sitt omfattande utbud av funktioner, lämpar sig den speciellt vid användandet hos standard fräsar, arborrverk och borrmaskiner för

  • serieproduktion eller enstyckstillverkning
  • tillverkning av verktyg och former
  • allmän maskintillverkning
  • forskning och utveckling
  • prototyp- och pilotverkstäder
  • underhålls- och reparationsavdelningar
  • tränings- och utbildningsanläggningar

Plattbildsskärmen, TFT färg, på 15 tum visar översiktligt all den information som behövs för programmering, handhavande och kontroll av styrning och maskin: programsatser, kommentarer, felmeddelande o.s.v. Ytterligare information erbjuder det grafiska stödet vid programmeringen, vid test av programmet samt vid bearbetningen.  Med Split-Screen (delad skärm) kan ni på den ena skärmhälften låta visa NC-programblocken, på den andra grafik- eller statusvy.

Under exekveringen av ett program har ni via bildskärmen alltid tillgång till informationsvyer som visar status av verktygsposition, aktuellt program, de aktiva cyklerna, koordinatomräkningar o.s.v.
TNC 320 visar er även den aktuella bearbetningstiden.