Styrsystemet iTNC 530 för fräsmaskiner, arborrverk samt produktionscenter

iTNC 530 från HEIDENHAIN lämpar sig väl som mångsidigt och verkstadsanpassat styrsystem för fräsmaskiner, arborrverk såväl som produktionscenter. iTNC 530 är mångsidig – det bevisas genom de omfattanden funktionerna för

  • standard fräsmaskiner
  • höghastighetsfräsning
  • 5-axlig bearbetning med tiltbart huvud och rundbord
  • 5-axlig bearbetning på stora maskiner
  • arborrverk
  • produktionscenter och automatiserad bearbetning

iTNC 530 förfogar över en optimerad rörelsestyrning, kort blockcykeltid samt speciella reglerstrategier. Tillsammans med den helt igenom digitala uppbyggnaden och den integrerade digitala servoregleringen inklusive frekvensomvandlare, möjliggörs högsta bearbetningshastighet med bäst möjliga konturnoggrannhet – speciellt vid bearbetning av 2D-konturer eller 3D-former. Den dynamiska kollisionsövervakningen (option) DCM ”Dynamic Collision Monitoring” hos iTNC 530 övervakar cykliskt arbetsutrymmet med avseende på möjliga kollisioner med maskinkomponenter och spännanordningar. Den adaptiva matningsregleringen (option)AFC ”Adaptive Feed Control” reglerar matningshastigheten automatiskt hos iTNC 530 – enbart avhängigt av spindelbelastningen och övriga processdata. Detta optimerar bearbetningstiden, understödjer verktygsövervakningen samt skonar maskinens mekanik.