Sealed linear encoders

Kapslade längdmätsystem är skyddade från damm, spån samt stänkande vätskor och lämpar sig för användning i verktygsmaskiner.

 • noggrannhet ner till ± 2 μm
 • upplösning ner till 0.001 μm
 • mätlängd upp till 30 m (72 m vid förfrågan)
 • snabb och enkel installation
 • stora monteringstoleranser
 • klarar höga accelerationsfaktorer
 • skydd mot nedsmutsning

Kapslade längdmätsystem finns tillgängliga med

 • Full-size skalprofil
  – vid hög vibrationsbelastning
  – up till 30 m mätlängd
 • Slimline skalprofil
  – vid begränsat installationsutrymme
  – mätlängd upp till 1 240 mm ( 2 040 mm med montageskenor eller spännelemnt)

Aluminiumprofilen hos ett kapslat längdmätsystem från HEIDENHAIN, skyddar skalan, läshuvudet och dess gejdrar från spån, smuts och vätskor. Nedåtvända tätningsläppar förseglar profilen. Läshuvudet rör sig längs skalan på gejdrar med låg friktion. Den är kopplad till det externa montageblocket med en koppling som kompenserar för den oundvikliga förskjutningen mellan skalan och maskinens gejdrar.