Linjära mätskalor

Kapslade längdmätsystem är skyddade från damm, spån samt stänkande vätskor och lämpar sig för användning i verktygsmaskiner.

Öppna längdmätsystem arbetar utan mekanisk kontakt mellan givare och mätskala respektive mätband. Typiska användningsområden för dessa anordningar är mätmaskiner, komparatorer och andra precisionsanordningar inom linjär mätteknik såväl som produktions- och mätanläggningar inom exempelvis halvledarindustrin.

Vid inkrementella längdmätsystem bestäms den aktuella positionen – med utgångspunkt från en referenspunkt – genom att man räknar mätsteg alternativt delning och räknande av signalperioder. För att uppnå repeterbarhet av referenspunkten är de inkrementella mätinstrumenten från HEIDENHAIN utrustade med referenspunkter som måste passeras efter uppstart. Speciellt enkelt och snabbt går detta med avståndskodade referensmärken.

Absoluta längdmätsystem kräver ingen förflyttning vid uppstart utan anger direkt den aktuella positionen. Överföringen av den absoluta mätsignalen från mätinstrumentet sker seriellt över ett EnDat-interface eller annan seriell utgång.