Ultraprecis positionering av Europas största teleskop av HEIDENHAIN

Efter sju år av konstruktion, har det största optiska teleskopet i för den norliga hemisfären,Gran Telescopio Canarias på La Palma(Grantecan) tagits i drift. Vinkelgivare ERA 780C från HEIDENHAIN används för positionering av teleskopet- en lösning som redan visat sig hålla måttet i flertal teleskopprojekt. Teleskopet roterar kring två axlar - elevationen ( vertikal rörelse och asimut ( horisontell rörelse). Tillägg till detta så måste jordrörelsen kompenseras under ibland timslånga observationer.

Vinkeln av asimutaxeln mäts över en diameter av ungefär 15 meter, vilket fordrar en skalbandslängd av 48.48 m. Med 1.212.000 linjer och skalbandets delningsmönster på 40µm erbjuds för vinkemätning. Tack vare den höga kvaliteten på mätsignalerna, kan varje signalperiod interpoleras med en faktor 4096 för att nå ett mätsteg på 10 - nanometer för att positionera asimutaxeln. Detta resulterar en vinkelupplösning på 0.0003 arc sekunder.Kalibrering och kompensering av systematiska fel ger en systemnoggrannhet på ned till 0.06 arc sekunder över 13.2°. Skalan är installerad i ett spår runt varje rörelseelement och utrustad med ett för ändamålet passande antal avläsningshuvuden.
Det 105 million euro systemet är nu i en första årets testfas. Den hyperboliska teleskopspegeln består av 36 hexagonformade segment som expanderas segment för segment tills tills det når en diameter på 10,4 m. Samtidigt kommer alla instrument att bli justerade. När det hela blir klart för operation så kommer teleskopets fokus bli fyra millioner gånger mer noggrann än det mänskliga ögat. Det kommer att ge astronomerna att detektera mycket med detaljerat än någonsin förr. Fotografiet visar domen som skyddar teleskopet så väl som avkänningshuvudena och vinkelgivaren ERA 780C från HEIDENHAIN både dag och natt i alla väder.(Copyright: Pictures with courtesy of the Instituto de Astrofísica de Canarias)