Modulbaserad elektronik för mätstationer

Tillsammans med det omfattande sortimentet av inkrementella och absoluta mätgivare levererar HEIDENHAIN nu ett komplett system från en enda källa; från insamling av de mest varierande mätstorheter till praktisk utvärdering och processövervakning.

Produktionsintegrerad mätning är ett centralt krav för modern produktion. Produktionskvaliteten måste i allt högre grad dokumenteras, vilket oftast är omöjligt utan automation. Av den anledningen är elektronisk datainsamling nästan oumbärlig. Speciella mätstationer i produktionsmiljön minimerar tidsåtgången för mätningen och gör det möjligt att snabbt ingripa och justera tillverkningsprocessen. Mätstationerna kan utrustas med en mängd olika mätinstrument eller sensorer för att övervaka temperatur, tryck samt induktiva och analoga signaler.

Moduluppbyggnaden och det flexibla gränssnittet gör att MSE 1000 kan anpassas till en mängd förhållanden. De individuella modulerna tillåter anslutning av många olika mätinstrument med inkrementella, absoluta och analoga signaler, reläutgångar samt kommunikation över olika gränssnitt. Upp till 250 axlar eller kanaler kan konfigureras. Snabb kommunikation med överordnade datorer via Ethernet, utgångar för styrning av sortering, varningslampor, PLC etc., samt förmågan att skapa mätresultat för dokumentation och vidare bearbetning kompletterar det omfattande utbudet av funktioner för MSE 1000.