KMT ökar hastigheten i världens lagerproduktion

Eive Johansson och Jerry Atterklintsitter på KMT Precision Grinding iLidköping och förklarar mer om dennanya maskin för precisionsslipning avbåde yttre och inre runda detaljer.- Maskinen har mycket hög precisioni kombination med hög produktivitet. Skillnaden jämfört med våraövriga maskiner är att denna serie harmindre flexibilitet, säger Eive.- Genom att vi har konstrueratmaskinen mer dedicerad för ett mindreomfång storlekar av lagerringar,kugghjul, kamrullar m.m. har vi ocksåkunnat förenkla maskinen. I principhar vi plockat bort allt som är extrautrustning ur maskinen och har baramed det som behövs, "Fit For Purpose". Vi har också utvecklat ett nyttsätt att mata i och ur ringarna. Sammantagethar vi kunnat halvera denickeproduktiva tiden jämfört med merflexibla maskiner och öka produktionshastighetenmarkant, säger Jerry.

Ingen är lika snabb
Det är självklart så att fler konkurrerandetillverkare försöker få fram högprestandamaskiner. En naturlig frågablir då hur den här konstruktionen stårsig i konkurrensen.- Ja, vi är lite dyrare. Men vi harkortast cykeltider och vår maskin kanhantera och bearbeta snabbare ännågon annan, med mycket hög precision,säger Eive.

Nanometerprecision
För den höga noggrannheten använderKMT mätskalor från HEIDENHAIN.- Vi har länge samarbetat medHEIDENHAINoch har goda erfarenhet,både när det gäller produktegenskaperoch teknisk kompetens. Vi harökat precisionen betydligt på senareår och är nere på nanometernivå i upplösningi våra nya maskiner, vilket germycket hög noggrannhet i bearbetningen,säger Eive och Jerry fyller i:

– HEIDENHAIN har haft en bra produktutveckling av nya precisionsskalor som passar våra behov väl. Deras nya linjära skalor har dessutom förbättrad täthet, vilket ökar driftsäkerheten i våra maskiner ytterligare. De har också utvecklat skalor anpassade till gränssnittet DRIVE-CLiQ, vilket gör dem väl anpassade till våra styrsystem. I den nya maskinserien från KMT sitter sju-åtta linjära och roterande mätsystem från HEIDENHAIN. De uppdaterar även kontinuerligt övriga maskinparken med de senaste skalorna och pulsgivarna från HEIDENHAIN.

Stort globalt intresse
Under hösten premiärvisades SGP 320, som ingår i KMT:s nya High Volumekoncept, på EMO i Hannover och under början av 2014 kommer försäljningen starta. Kundgruppen för den nya serien höghastighetsmaskiner för precisionsslipning är främst bilindustrin och lagertillverkare. Merparten av dessa aktörer finns i Asien, där också intresset för allt som höjer produktiviteten är mycket stort. Det är lätt att förstå med tanke på att en maskin som ökar produktionskapaciteten vid slipningsbearbetning med 15 procent också märkbart påverkar lönsamheten i tillverkningen. – Det var en bra lansering, vi hade mycket folk i vår monter. Men vi var inte överraskade, vi har nära kontakt med våra kundgrupper världen över och har haft dialog med dem under hela utvecklingsarbetet med maskinerna i HV-konceptet, säger Anki Sandin Almén, marknadsansvarig på KMT.