HEIDENHAIN-METRO 1281 MW

Beröringsfria och ej förstörande mätprinciper finns det många av. Men då dessa för det mesta mäter med optik uppnås inte den noggrannhet som hos taktila mätgivare med fotoelektrisk avkänning.  Den stora utmaningen har dock varit att utveckla en mätgivare som kombinerar en hög noggrannhet med en extra försiktig mätning. Denna problematik har HEIDENHAIN nu löst med den nya mätgivaren METRO 1281 MW. Över hela det 12 mm långa mätområdet har den en extraordinär låg mätkraftskurva mellan 0.01 N och 0.07 N.

Den nya mätgivaren erbjuder därmed tillgång till nya områden inom taktil och högnoggrann mätteknik. Nu är det exempelvis möjligt att mäta de minsta kugghjulen, olika glasobjekt, mjuka material eller medicintekniska produkter. Oönskade deformationer av mätobjektet, som skulle kunna förändra mätresultatet eller till och med förstöra arbetsstycket, är helt uteslutet. Transparenta material, som för en optisk mätning alltid är ett problem, kan mätas enkelt och precist med en METRO 1281 MW från HEIDENHAIN.