Kvalitet

Redan så tidigt som 1930 formulerade Dr. Johannes Heidenhain de tre grundläggande principerna service till kunder, högsta möjliga uppnåbara kvalitet samt kontinuerliga förbättringar, som nödvändiga förutsättningar för framgångarna i vårt företag. Ännu i våra dagar är det dessa principer som ligger till grund för vårt dagliga arbete och handlande. Kraven på högsta möjliga kvalitet gäller inte enbart våra produkter utan alla aktiviteter i företaget. Den höga HEIDENHAIN kvaliteten bekräftas av att företaget är certifierat enligt ISO 9001.

Miljö

Vid sidan av kvalitet sätter HEIDENHAIN även en standard när det gäller Miljöarbete. Produkter som har en lång livslängd samt är möjliga att återvinna, sparsam användning av jordens resurser och en energieffektiv tillverkning är andra krav som har resulterat i miljöcertifiering enligt ISO 14001. Validering enligt EMAS (Eco-Managment and Audit-Scheme) bekräftar även HEIDENHAIN’s strävande efter hållbar utveckling mot produkter som är såväl ekonomiskt hållbara samt ekologiskt och socialt acceptabla.

    Information att ladda ner

    Kvalitet och miljötänkande