HEIDENHAIN Scandinavia AB

Försäljning samt Service och utbildningscenter i Sverige, Finland, Norge, Denmark och Baltikum för samtliga HEIDENHAIN produkter

Besöksadress:

HEIDENHAIN Scandinavia AB
Storsätragränd 5
127 39 SKÄRHOLMEN

Växel: 46 (0) 8 531 933 50
Fax: 46 (0) 8 531 933 77
e-mail: salesheidenhainse
e-mail: serviceheidenhainse

Organisationsnummer 556464-7963

Leveransadress:

HEIDENHAIN Scandinavia AB
c/o Leine & Linde
Västertorpsvägen 20
645 42 STRÄNGNÄS
Sweden

FörsäljningTel. 08-531 933 50
E-post sales@heidenhain.se
ServiceTel. 08-531 933 58
E-post service@heidenhain.se

Kompetent nätverk av samarbetspartners

Hos HEIDENHAN tror vi på att avancerade produkter och applikationer behöver kvalificerad och kompetent support.

Den 1:a januari 2021 lanserade HEIDENHAIN Scandinavia AB två stycken HEIDENHAIN Technical Center i Sverige; dels JERNBRO Industrial Services AB i Skövde samt Maskincentrum i Örnsköldsvik AB i Örnsköldsvik som båda är verksamma över hela Sveriges yta med flertalet lokala kontor. Vårt omfattande nätverk av kompetenta samarbetspartners är verksamt i hela Sverige samt övriga Norden och de Baltiska staterna. HEIDENHAIN Scandinavia AB genomför regelbundna träffar och utbildningar för våra samarbetspartners, för att på så sätt säkerställa bibehållen kompetens och även för att utveckla samarbetet inom nätverket.

Har ni några frågor om våra samarbetspartners är ni naturligtvis välkommen att kontakta oss.