HEIDENHAIN Scandinavia AB

Försäljning samt Service och utbildningscenter i Sverige, Finland , Norge och Baltikum för samtliga HEIDENHAIN produkter

HEIDENHAIN Scandinavia AB
Storsätragränd 5
127 39 SKÄRHOLMEN

Växel: 46 (0) 8 531 933 50
Fax: 46 (0) 8 531 933 77
e-mail: salesheidenhainse
e-mail: serviceheidenhainse

Organisationsnummer 556464-7963

TNC Maskinombyggare samt Servicepartners

Hos HEIDENHAN tror vi på att avancerade produkter och applikationer behöver kvalificerad och kompetent support.

Vårt nätverk av samarbetspartner för service respektive TNC maskinombyggnad är verksamt i hela Sverige samt övriga Norden och de Baltiska staterna. HEIDENHAIN Scandinavia AB genomför regelbundna träffar och utbildningar för våra samarbetspartner, för att på så sätt säkerställa bibehållen kompetens och även för att utveckla samarbetet inom nätverket.

Har ni några frågor om våra samarbetspartners inom TNC Maskinombyggnad eller våra Servicepartners är ni naturligtvis välkommen att kontakta oss.