HEIDENHAIN i dag

HEIDENHAIN är i dag representerade i 50 länder mestadels genom egna dotterbolag. Användare och kunder kan få hjälp och rådgivning av försäljningsingenjörer och servicetekniker via kundtjänst på det egna modersmålet.  

Den höga HEIDENHAIN- kvalitetsstandarden dokumenterar sig i certifieringen enligt kvalitetsdirektivet DIN ISO 9001och koncessionsutnämnadet som DAkkS-provanstalt för "längd" och "vinkel". Produkterna framställs med inriktning på långa livslängder och material-återvinning,resurskydd och sparsam energiförbrukning skapar förutsättning för EU -direktivet enligt DIN ISO 1401. 

Den höga kvaliteten hos HEIDENHAIN- produkterna erfordrar speciell tillverkningsinriktning och mätutrustning. Orginal och arbetskopior för mätsystemsfabrikationen tillverkas i en för detta ändamål speciellt inrättad renrumsanläggning, byggd med speciell hänsyn tagen till temperaturstabilisering och markvibrationer. De nödvändiga maskinerna för tillverkning och kontrollmätning av längd- och vinkeloriginalen samt kopieringsanläggningen har HEIDENHAIN själv utvecklat och tillverkat. 

För de här står HEIDENHAIN i dag

TNC-styrsystemet med sin Dialog-programmering har blivit en standard inom verktygs och-formtillverkningen i Europa.
Kan tillhandahålla ett komplett program av absoluta- och inkrementala pulsgivare, längd- och vinkelmäsystem. 
  • cirka 24 millioner pulsgivare och- vinkelmätsystem, 
  • cirka 7,7 millioner längdmätsystem, 
  • 510.000 lägesindikatorer, 
  • cirka 305.000 TNC-styrsystem har installerats.