Dataskyddspolicy

HEIDENHAIN Scandinavia AB är glada att du är intresserad av vårt företag och våra produkter. Att skydda dina personuppgifter är viktigt för oss och vi vill att du skall känna dig trygg när du besöker vår hemsida.

§ 1 Information angående insamling av personuppgifter

(1) Information angående insamling av personuppgifter i samband med användning av vår hemsida delges nedan. Personuppgifter är alla data som kan relateras till dig såsom ditt namn, adress, e-postadress och användarbeteende.

(2) Personuppgiftsansvarig enligt artikel 4.7 enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) är:

HEIDENHAIN Scandinavia AB
Storsätragränd 5
SE-127 39 SKÄRHOLMEN
Tel.: +46 (0) 8 531 933 50
E-mail: salesheidenhainse

(se vår företagsinformation https://www.heidenhain.se/sv_SE/foeretaget/impressum//).

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor om integritetsskydd och personuppgifter:

HEIDENHAIN Scandinavia AB
Data Protection
Storsätragränd 5 
SE-127 39 SKÄRHOLMEN 
Tel.: +46 (0) 8 531 933 50
E-mail: salesheidenhainse 

Dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande anges i “§ 2 Dina rättigheter”.

(3) När du kontaktar oss via exempelvis e-post eller ett kontaktformulär, kommer den information du lämnar (din e-postadress, ditt namn och telefonnummer) att sparas av oss för att kunna besvara dina frågor. Kontaktformuläret är en service från oss för att ge dig möjlighet att kontakta oss snabbt och enkelt (laglig grund är artikel 6.1, bokstav f i dataskyddsförordningen). Vi raderar de data vi erhåller i samband med detta när de inte längre behövs eller begränsar behandlingen av dem när det finns lagstadgade krav på lagring.

(4) Om vi använder avtalade tjänsteleverantörer för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller om vi vill använda dina uppgifter för reklamändamål, informerar vi dig nedan om de olika transaktionerna. Vi informerar dig också om de angivna kriterierna för lagring.

§ 2 Dina rättigheter

(1) Du har följande rättigheter gentemot oss avseende dina personuppgifter:

– rätt till tillgång enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen,
– rätt till rättelse enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen,
– rätt till radering enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen,
– rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 i dataskyddsförordningen,
– rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i dataskyddsförordningen, och
– rätt att göra invändningar enligt artikel 21 i dataskyddsförordningen.

(2) Du kan bara utöva dina rättigheter skriftligt (i ett brev skickat med post). Vänligen använd endast följande adress:

HEIDENHAIN Scandinavia AB
Data Protection
Storsätragränd 5
 SE-127 39 SKÄRHOLMEN

Vi behöver ditt namn och adress samt ditt kundnummer, om du har ett sådant, och vilken kontext det gäller rörande behandling av dina personuppgifter. Om denna information saknas kan vi inte autentisera dig och därmed inte säkerställa dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

(3) Du har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt på följande adress:

Datainspektionen
Box 8114
SE-104 20 STOCKHOLM

(4) För vissa erbjudanden såsom våra nyhetsbrev, Klartext portalen, och Private Area, har du också möjlighet att själv se, modifiera eller radera dina egna uppgifter.

§ 3 Insamling av personuppgifter när du besöker vår hemsida

(1) Om du bara använder hemsidan för att hämta information, t.ex. om du inte registrerar dig själv eller sänder oss någon form av information, kommer vi bara att samla in sådana personuppgifter som din webbläsare sänder till vår server. Om du vill se vår hemsida samlar vi in följande tekniska data som vi behöver för att vi ska kunna visa dig vår hemsida och säkerställa stabilitet och säkerhet (laglig grund för detta är artikel 6.1, mening 1, bokstav f i dataskyddsförordningen):

– IP-adress
– datum och tidpunkt för förfrågan
– tidszonskillnad i förhållande till Greenwich Mean Time (GMT)
– innehållet i förfrågan (specifik sida)
– access status/HTTP statuskod
– datamängd som överförs i varje enskilt fall
– den webbplats begäran härrör från
– webbläsare
– operativsystem och dess användargränssnitt
– webbläsarprogramvarans språk och version

(2) Förutom de ovan nämnda uppgifterna lagras cookies på din dator när du besöker vår hemsida. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk i anslutning till den webbläsare du använder och genom vilken viss information transporteras till den som placerar denna cookie där (i detta fall vi). Cookies kan inte starta några program eller överföra virus till din dator. Deras ändamål är att göra internet-tjänster mer användarvänliga och mer effektiva.

(3) Användning av cookies:
a) Denna hemsida använder sig av följande typer av cookies, vilkas omfattning och funktionalitet förklaras nedan:
– Transient cookies (se b)
– Persistent cookies (se c).

b) Transient cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa omfattar i synnerhet session cookies. Dessa lagrar en så kallad session-ID, som tillåter att olika frågor från din webbläsare tilldelas den gemensamma sessionen, så att din dator kan detekteras när du återvänder till vår hemsida. Exempelvis gör detta att du inte behöver registreras på nytt varje gång du öppnar en ny sida. Session cookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

c) Persistent cookies raderas automatiskt efter en viss tid, vilket kan variera beroende på aktuell cookie. Hur länge en cookie är kvar på din enhet beror på varaktigheten eller utgångsdatumet för varje cookie och dina webbläsarinställningar. Du kan när som helst radera cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Med dessa cookies kan hemsidan komma ihåg din information och dina inställningar nästa gång du besöker den. Detta gör att du får en snabbare och enklare access till hemsidan eftersom du exempelvis inte behöver välja det önskade språket på nytt.

d) Du kan konfigurera din webbläsares inställningar enligt dina egna önskemål och exempelvis vägra cookies från tredje part eller till och med vägra alla typer av cookies helt och hållet. Vi måste påpeka att det i sådana fall kanske inte går att använda alla funktionerna som finns på denna hemsida.

§ 4 Ytterligare funktioner och erbjudanden på vår hemsida

(1) I tillägg till användning av hemsidan i rent informationssyfte, erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. För att göra detta behöver du oftast uppge ytterligare personuppgifter som vi använder för att tillhandahålla de olika tjänsterna och för vilka tidigare nämnda databehandlingsprinciper gäller.

(2) I vissa fall använder vi externa tjänsteleverantörer för att behandla dina personuppgifter. Dessa är noggrant utvalda och på uppdrag av oss, är bundna av våra instruktioner och inspekteras regelbundet.

(3) Dessutom kan vi vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part om deltagande i aktioner, tävlingar, kontrakt, eller liknande tjänster erbjuds av oss tillsammans med våra partners. Mer information lämnas när du anger dina personuppgifter och längre fram i beskrivningen av erbjudandet.

(4) I den utsträckning som våra tjänsteleverantörer eller partners är baserade i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) informerar vi dig om konsekvenserna av denna omständighet i beskrivningen av erbjudandet.

§ 5 Invändning mot behandling av dina personuppgifter eller återkalla samtycke

(1) Om du har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke. Detta återkallande påverkar godkännandet att behandla dina personuppgifter efter att du har informerat oss om detta återkallande.

(2) Du kan invända mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse. Detta är fallet när behandlingen inte är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, vilket anges nedan i respektive beskrivning av funktionerna. När du hävdar en sådan invändning ber vi dig vänligen att ange anledningen till att vi inte längre skall behandla dina personuppgifter. I de fall invändningen är rimlig kommer vi att undersöka situationen och antingen stoppa eller justera databehandlingen, alternativt kommer vi att informera dig om våra legitima och legalt tvingande skyldigheter till fortsatt databehandling.

(3) Du kan naturligtvis när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföring och dataanalys. Kontakta oss på följande adress för att informera oss om din invändning:

HEIDENHAIN Scandinavia AB
Data Protection
Storsätragränd 5
SE-127 39 SKÄRHOLMEN

Vänligen ange ditt namn och adress samt ditt kundnummer, om du har ett sådant, när du kontaktar oss angående din invändning.

§ 6 Nyhetsbrev

(1) Vårt nyhetsbrev HEIDENHAIN info informerar dig om nyheter beträffande TNC styrsystem samt andra produkter och tjänster. I nyhetsbrevet ingår också information om utbildningar och evenemang hos HEIDENHAIN. Du kan registrera dig via respektive registreringsformulär i vilka du behöver bekräfta ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter.

(2) Vi använder oss av ”tvåfaktorsautentisering” vid vissa registreringar. Detta betyder att efter att du har registrerat dig kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till dig på den e-postadress som du har angivit där vi ber dig att bekräfta att du vill ha nyhetsbrevet. Dessutom sparar vi din IP-adress, tidpunkt och datum för registreringen och bekräftelsen. Syftet till denna procedur är att bevisa registreringen samt, om det skulle vara nödvändigt, att informera dig om eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

(3) Efter din bekräftelse kommer vi att spara de personuppgifter du har angivit för att kunna skicka nyhetsbrevet. Laglig grund är artikel 6.1, mening 1, bokstav a i dataskyddsförordningen.

(4) Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi skickar nyhetsbrevet och avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Du kan anmäla din återkallelse genom att klicka på länken som ingår i nyhetsbrevet eller e-postadressen i det aktuella nyhetsbrevet.

§ 7 KLARTEXT magasin

(1) I KLARTEXT magasinet (två utgåvor per år) informerar vi dig om produkter, andra tekniska detaljer och tjänster som erbjuds av HEIDENHAIN. När vi lägger till dig i distributionslistan kommer vi skicka magasinet till dig per post.

(2) Du registrerar dig via registreringsformuläret i vilket du behöver bekräfta ditt samtycke till användningen av de data du har angivit. Vi sparar och behandlar de uppgifter du har angivit för att kunna skicka magasinet till dig. Laglig grund är artikel 6.1, mening 1, bokstav a i dataskyddsförordningen.

(3) Du kan när som helst återkalla till samtycke till att vi skickar magasinet genom att avregistrera prenumerationen. Du kan återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till [salesheidenhainse].

(4) Klartext-appen används enbart för visuell presentation av magasinet. Inga personuppgifter överförs när du använder Klartext-appen.

§ 8 Användning av vår “HESIS” portal

(1) Ansökan om åtkomst måste ske skriftligen (via brev) och du kommer också att få ditt användarnamn och lösenord via brev. Om du vill använda vår portal måste du logga in genom att ange ditt användarnamn och lösenord.

(2)Om du använder vår portal kommer vi att behandla dina uppgifter för att fullgöra kontraktet ända tills du raderar ditt konto fullständigt. Dessutom sparar vi de data som du ger oss frivilligt när du använder portalen om du inte raderar dessa data själv. Laglig grund är artikel 6.1, mening 1, bokstav a i dataskyddsförordningen. Andra användare av portalen har inte någon åtkomst till dina data.

(3) För med information, vänligen se “Terms of Use” när du registrerar dig, under
https://www.heidenhain.se/sv_SE/foeretaget/terms-of-use/

§ 10 Användning av Google Analytics och Google Maps

(1) Denna hemsida använder Google Analytics, en tjänst för webbanalys från Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder sig av cookies, vilket är textfiler sparade i din dator som möjliggör analys av din användning av hemsidan. Informationen som genereras av denna cookie vid användningen av hemsidan överförs oftast till en Google server i USA och sparas där. Om IP-anonymisering är aktiverad på hemsidan, kommer din IP-adress först att förkortas av Google inom medlemsländer i Europeiska unionen eller i andra länder som har undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i exceptionella fall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google server i USA och sedan förkortas där. Google kommer att använda denna information på uppdrag av hemsidans ägare för att utvärdera besöket på hemsidan och kunna skapa rapporter angående aktiviteter på hemsidan och andra tjänster knutna till användning av hemsidan och internet och tillhandahålla detta till ägaren.

(2) IP-adressen som överförs av din webbläsare till Google Analytics kommer inte att kombineras med några andra data som samlas in av Google.

(3) Du kan ställa in din webbläsare så att den inte sparar cookies; vi måste dock påpeka att du i sådana fall kanske inte kan använda alla funktionerna på denna hemsida. Dessutom kan du förhindra att insamlingen av data som genereras av den cookie som är kopplad till din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress), samt även behandlingen av dessa data av Google, genom att ladda ner och sedan installera en plug-in till webbläsaren som finns tillgänglig via länken nedan:
tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Du har också möjlighet att inaktivera insamlingen dina användningsdata för denna hemsida. I detta fall sätts en special opt-out cookie som förhindrar framtida insamling av dina användningsdata när du besöker denna hemsida.

(5) Denna hemsida använder sig av Google Analytics med extension “_anonymizeIp()”. Detta betyder att en förkortad form av IP-adresser behandlas vidare, vilket gör det omöjligt att knyta dem direkt till någon person. Skulle datainsamlingen vid din användning av hemsidan innehålla några personuppgifter, kommer dessa personuppgifter att raderas omedelbart och en koppling mellan dig och datauppgifterna är inte möjlig.

(6) Vi använder oss av Google Analytics för att analysera användningen av våra hemsidor och för att kontinuerligt förbättra dem. Baserat på den statistik som samlas in kan vi förbättra våra erbjudanden och göra dem mer intressanta för dig som användare. För exceptionella fall där personuppgifter överförs till USA, är Google certifierad under EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Laglig grund för användning av Google Analytics är artikel 6.1, mening 1, bokstav f i dataskyddsförordningen.

(7) Google Maps. Vi använder oss av Google Maps på vissa av våra hemsidor. Detta ger oss möjlighet att visa interaktiva kartor för dig direkt på hemsidan och gör det enkelt för dig att använda kartfunktionen.

Genom att besöka hemsidan, erhåller Google information om att du har besökt den aktuella undersidan på vår hemsida. Dessutom överförs de data som anges i § 3 i denna deklaration. Data överförs oberoende av om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på eller om du inte har något Google konto. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att kopplas direkt till ditt konto. Om du inte vill att det skall koppas till din profil på Google, måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina uppgifter som en användarprofil och använder dem för marknadsföring, marknadsundersökning, och/eller behovsanpassad design av deras hemsida. Denna typ av användning (även för användare som inte är inloggade) är specifikt avsedd för att tillhandahålla behovsanpassade annonser och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att invända mot att en sådan användarprofil skapas; du måste kontakta Google för att utöva denna rätt.

Ytterligare information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling av plug-in-leverantören finns i leverantörens integritetspolicy.

(8) Information om tredjepartsleverantören: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor: www.google.com/analytics/terms/se.html; Översikt integritetskydd: : support.google.com/analytics/answer/6004245; Sekretesspolicy::
policies.google.com/privacy. Google behandlar även dina personuppgifter i USA och är certifierad under EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 11 Cookiebot

(1) Vi har integrerat cookie-samtyckeverktyget "Cookiebot" för att ge dig valmöjligheten att besluta om vilka cookies som används. Cookiebot är en produkt från Cybot A / S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn, Danmark och visar en lista över cookies uppdelade i funktionsgrupper, förklarar syftet med cookie-funktionsgrupperna, enskilda cookies samt deras lagringstid.

(2) Genom Cookiebot informerar vi våra användare om cookies som används på webbplatsen och gör det möjligt för användaren att fatta beslut om deras användning. Om användaren ger sitt samtycke till användningen av cookies loggas följande data: anonymiserad IP-adress för användaren; datum och tidpunkt för samtycke; användaragent för slutanvändarens webbläsare; URL för leverantören; en anonym, slumpmässig och krypterad nyckel, användarens tillåtna cookies (cookiestatus) som fungerar som bevis på samtycke. Den krypterade nyckeln och cookiestatus lagras på användarens terminalenhet med hjälp av en cookie för att fastställa motsvarande cookiestatus för framtida sidvisningar. Användaren kan förhindra eller avsluta installationen av cookien och dess lagring, och därmed sitt cookie-samtycke, genom att ändra inställningarna i sin webbläsare. Denna cookie raderas automatiskt efter 12 månader.

(3) Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 stycke 1 lit. f) och c) GDPR. Vårt legitima intresse ligger i webbplatsens användarvänlighet och i överensstämmelse med de lagliga kraven i GDPR. Cybot erbjuder ytterligare information om ämnet dataskydd under följande länk: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

§ 12 Google reCAPTCHA

(1) Vi använder ”Google reCAPTCHA” (hädanefter ”reCAPTCHA”) på våra webbplatser. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

(2) Med reCAPTCHA kontrolleras ifall inmatning av uppgifter på våra webbplatser (t.ex. ett kontaktformulär) utförs av en människa eller ett automatiskt program. Därför analyserar reCAPTCHA besökarens beteende med hjälp av olika kännetecken. Analysen påbörjas automatiskt så fort användaren går in på hemsidan. För att göra analysen utvärderar reCAPTCHA olika typer av information (t.ex. IP-adress, tid som tillbringas på webbplatsen eller och användaren rör musen). Data som samlas in skickas vidare till Google. reCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Webbplatsens besökare meddelas inte om att analysen pågår.

(3) Data hanteras i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1. f). Webbplatsen operatör har ett rättmätigt intresse i att skydda sina erbjudanden från felaktig användning, automatiserade undersökningar och spam.

(4) Inom ramen för användning av reCAPTCHA-funktionen kan det förekomma att data överförs till Google. För sådana fall har vi slutit avtal med Google om uppdragshantering samt EU:s standardklausuler för sekretess. Google LLC, med säte i Kalifornien, USA, och vid behov amerikanska myndigheter har åtkomst till de data som sparats av Google. Ytterligare information om Google reCAPTCHA samt Googles sekretesspolicy hittar du på följande länkar: www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och www.google.com/recaptcha/intro/android.html.