EnDat interfacet från HEIDENHAIN är en digital, dubbelriktat interface för givare. Det är kapabelt att både överföra positionsvärden från inkrementala och absoluta givarfe såväl som överföra eller uppdatera information lagrad i givaren, eller spara ny information. Tack vare den seriella överföringsmetoden så behövs enbart fyra ledningar. Data är överfört syncront med en klockpuls från den efterföljande elektroniken. Typen av övrföringsvärden (positionsvärden,parametrar,diagnostik mm)väljs via styrkomandon som den efterföljande elektroniken sänder till givaren.