Interface för HEIDENHAIN Mätsystem

Som definierade övergångar mellan Mätsystem och efterföljande elektronik så säkerställer ett interface ett tillförlitligt utbyte av information.

HEIDENHAIN erbjuder Mätsystem med interface för många vanligt förekommande efterföljande elektronikenheter. Vilket interface som är möjligt att välja i varje enskilt fall, beror bl.a. på mätmetoden hos Mätsystemet.

Inkrementella signaler

Sinusformad signal1 VPPHEIDENHAIN Mätsystem med 1 VPP interface ger ut en spänningssignal som är högt interpolerbar.
11μAPPHEIDENHAIN Mätsystem med 11 μAPP interface ger ut en strömsignal. De är avsedda för anslutning till ND positions displayenheter eller EXE pulsformande elektronik från HEIDENHAIN.
Fyrkanstformad signalTTLHEIDENHAIN Mätsystem med TTL interface innehåller elektronik som digitaliserar sinusformade mätsignaler med eller utan interpolering.
HTL
HTLs
HEIDENHAIN Mätsystem med HTL interface innehåller elektronik som digitaliserar sinusformade mätsignaler med eller utan interpolering.

Positionsvärden

EnDatEnDat snittstället är ett digitalt, dubbelriktat interface för mätsystem. Det är kapabelt att både överföra positionsvärden såväl som att överföra eller uppdatera information lagrad i mätsystemet eller sparande av ny information. Tack vare den seriella överföringsmetoden krävs det enbart fyra signalledningar.
Siemens
Fanuc
Mitsubishi
Yaskawa
Panasonic
Företagsspecifika seriella interface.
PROFIBUS-DP

PROFIBUS är en, av tillverkaren oavhängig, öppen fältbuss enligt den internationella standarden EN 50 170. Genom att ansluta sensorer över fältbuss-system minimeras kostnaden för kablage samt att antalet ledningar reduceras mellan mätsystem och efterföljande elektronik.

PROFINET IO

PROFINET IO är den öppna industriella Ethernet standarden för industriell kommunikation. Den bygger på den beprövade funktionsmodellen av PROFIBUS-DP, men använder sig av den snabba Fast-Ethernet teknologin som fysiskt överföringsmedium och är således skräddarsydd för den snabba överföringen av I/O-data. Den erbjuder möjligheten att samtidigt överföra efterfrågade data, parametrar samt IT-funktioner.

SSIDet absoluta positionsvärdet, begynnande med MSB (Most Siginficant Bit), överförs synkront via dataledningen (DATA) i en hastighet (CLOCK) som anges av styrsystemet. SSI standardlängden för ett ord är 13 Bit för enkelvarviga absoluta pulsgivare och för flervarviga absoluta pulsgivare 25 Bit. Utöver de absoluta positionsvärdena kan även de inkrementella signalerna överföras.