Precisions delningar-grunden för hög noggrannhet

Hjärtat i en HEIDENHAIN givare är dess mätskala, vanligtvis i form av en gitterdelning med en typisk delningsvidd av 0,25µm till 10µm. Dessa precisionsdelningar  är framställda i en tillverkningsprosess som uppfunnits av HEIDENHAIN ( tex DIADUR eller AURODUR ) och är viktigaste faktorn för funktion och noggrannhet av givaren. Delningsgittret består av linjer och luckor i ett väl definierat intervall med mycket små mönsteravvikelser, vilket framställer mönster med mycket hög kantskärpa. Dessa delningsgitter är resistenta såväl mot mekaninsk och kemisk påverkan såsom vibration och chock. De har också ett väl definierat temperaturbeteende.