Utveckling och produktion hos HEIDENHAIN

Huvudkontoret för HEIDENHAIN, beläget i Traunreut i sydöstra Tyskland, karakteriseras av en hög andel av egentillverkade produkter och komponenter. Majoriteten av mätgivarna och hårdvaran för styrningarna är utvecklad, tillverkad och monterad här. Interfacet för mätgivarna och mjukvaran för styrningarna är också utvecklade, programmerade och testade i Traunreut.

Den höga kvaliteten på HEIDENHAIN produkter kräver speciella produktionsanläggningar och mätutrustningar. För att uppfylla de höga produktionskraven sker tillverkningen av originalen och arbetskopiorna för tillverkningen av mätlinjaler i ett specialbyggt renrumshus där man genom speciella åtgärder stabiliserar temperatur och vibrationer. Även de maskiner som används för tillverkning, mätning och kopiering av längdskalor och vinkelskalor har HEIDENHAIN själv utvecklat och byggt.