Menü überspringen

Har ni tekniska frågor?

undefinedSupport

Länk

undefinedKontakt

Retur adress:

HEIDENHAIN Scandinavia AB
Service avdelningen
Storsätragränd 5
127 39  SKÄRHOLMEN, Sverige

Reparationer

Våra kvalificerade Servicetekniker reparerar era defekta enheter snabbt och tillförlitligt.

Efter reparationen erhåller ni en 12 månaders funktionsgaranti, inte bara på den reparerade delen, utan på hela enheten.

Vänligen använd vår undefinedChecklista för reparationer när ni returnerar utrustning för reparation.

Vi erbjuder dig följande serviceutbud

Funktionstest

 • Visuell kontroll
 • Funktionstest
 • Felanalys
 • Inspektionsrapport för det fastställda felet

Funktions- eller Premiumreparation

undefinedFAQ

 • Valmöjlighet mellan en kostnadseffektiv funktionsreparation eller vår Premiumreparation (så gott som ny när det gäller funktion samt utseende)

Fastställande av reparationskostnad

 • Information om den maximala reparationskostnaden (utan förundersökning) eller
 • Ett detaljerat kostnadsförslag (med förundersökning)

Reparationer

 • Funktionskontroll
 • Felanalys
 • Rengöring
 • Uppdatering
 • Felåtgärd
 • Slutkontroll
 • 12 månaders funktionsgaranti på hela enheten

Reparationsrapport

 • Rapport över fel och genomförda åtgärder