Efterföljande elektronik

Interface elektronik

Interface elektroniken från HEIDENHAIN anpassar signalerna från mätsystemet till snittstället för den efterföljande elektroniken.

Positionsdisplay

Positionsdisplayer används för att visa mätvärdet från linjära givare, längdmätare, pulsgivare eller vinkelgivare. Som möjliga användningsområden kan nämnas:

  • Mät- och kontrollutrustning
  • Delningsbord
  • Övervakning av mätutrustning
  • Manuella verktygsmaskiner
  • Mätmaskiner

Typiska karakteristika för de användarvänliga digitala positionsdisplayerna:

  • Lätt läsbar, alfanumerisk display
  • Enkel, logiskt utformad tastatur
  • Ergonomiskt utformade tryckknappar
  • Stänkskyddad frontpanel
  • Robust gjuten låda

Utvärderingselektronik

Utvärderingselektroniken för mättekniska applikationer erbjuder ett flertal olika funktioner för insamling och statistisk utvärdering av mätvärden.

Measuring and test equipment

HEIDENHAIN encoders provide all information necessary for commissioning, monitoring and diagnostics. PWM inspection devices and PWT testing devices are available specifically for analyzing the encoders. Testing devices are used for checking the function of encoders.