Menü überspringen

Klartext-Portal

TNC 640 – Styrsystemet för Fräs- och Fräsning/Svarvnings-maskiner

I över 35 år har TNC styrningarna från HEIDENHAIN levererat vid det dagliga användandet i fräsmaskiner, bearbetningscentrum samt arborrverk. Även om det under denna tidsperiod har skett en kontinuerlig vidareutveckling, så bibehölls ändå det grundläggande användarkonceptet.

Dessa principer har även implementerats i TNC 640, HEIDENHAIN’s banstyrning för fräs- fräs/svarv-bearbetningar; verkstadsorienterad programmering med grafisk support, många välbeprövade cykler och även ett användarkoncept som ni känner igen från andra HEIDENHAIN styrsystem.

Verkstadsorienterad programmering
Konventionella fräs-, borr- och med TNC 640 även svarvjobb programmerar ni själv vid maskinen – i Klartext-dialog, det verkstadsorienterade programmeringsspråket från HEIDENHAIN. TNC 640 stödjer er optimalt med välbeprövade dialoger och meningsfulla hjälpbilder, naturligtvis även vid svarvarbeten. Vid standardbearbetning, men även vid komplexa applikationer, har ni stöd av flertalet välbeprövade cykler för bearbetning eller koordinatomräkning.

Enkelt handhavande
För enklare arbeten – exempelvis planfräsning eller plansvarvning av ytor – behöver ni vid användandet av TNC 640 inte skriva något program. Den låter sig nämligen användas lika enkelt manuellt – med tryckknapparna för de olika axlarna eller extra noggrant med den elektroniska handratten.

Extern programmering
Precis lika bra går det att programmera TNC 640 externt. Ert höghastighets Ethernet-gränssnitt garanterar korta överföringstider även vid långa program.

Universellt användbar
TNC 640 lämpar sig speciellt för användandet på fräs-svarv-maskiner. Men även för HSC- och 5-axlig bearbetning på maskiner med upp till 18 axlar kan TNC 640 användas.

Inom följande användningsområden utmärker sig TNC 640 extra:

Fräs-svarv-maskiner
• enkel, programstyrt byte mellan fräs- och svarv- bearbetning
• omfattande bibliotek av svarvcykler
• konstant skärhastighet
• skärradie kompensering

Standard fräsmaskiner
• verkstadsprogrammering i HEIDENHAIN-Klartext-dialog
• snabb inställning av referenspunkt med HEIDENHAIN mätprob
• elektronisk handratt

Höghastighetsfräsning
• snabb blockcykel
• kort cykeltid för reglerloop
• stabil rörelsestyrning
• högt spindelvarvtal
• snabb dataöverföring

Arborrverk
• cykler för borrning och spindeluppriktning
• borrning av sneda hål
• styrning av pinoler (parallella axlar)

5-axlig bearbetning med tiltbart huvud och rundbord
• tiltning av bearbetningsytan
• bearbetning av cylindermantelyta
• TCPM (Tool Center Point Management)
• 3D-verktygskorrigering
• snabb bearbetning genom korta blockcykeltider

Maskincentrum och automatiserad bearbetning
• verktygshantering
• paletthantering
• styrd inställning av referenspunkt
• referenspunktshantering i preset-tabeller
• automatisk uppmätning av arbetsstycke med HEIDENHAIN mätprobe
• automatisk verktygsinmätning och brottkontroll
• förbindelse med värddator