Menü überspringen
HEIDENHAIN Products

HEIDENHAIN-produkter och deras användningsområden

På de följande sidorna finner ni en översikt av produktutbudet för HEIDENHAIN. Här finner ni:

  • Linjära givare, längdskalor, vinkelgivare och pulsgivare för noggrann positionsbestämning.
  •  Efterföljandeelektronik så som Positionsdisplayer och Interfaceelektronik för åskådliggörande respektive överföring av de mätvärden som har erhållits med våra positionsmätinstrument.
  • CNC-styrningar för Fräs-, Fräs-Svarv-, Svarv- och Borrmaskiner samt Bearbetningscenter.
  • Touchprobar, jämförande mätinstrument för acceptans respektive kontroll av komponenter, verktyg och kompletta verktygsmaskiner.

Det omfattande produktprogrammet erbjuder lösningar för alla användningsområden där man efterfrågar högsta noggrannhet, tillförlitlig reproducerbarhet och repeterbarhet, säker processtyrning, hög maskindynamik, enkel användning samt naturligtvis maximal effektivitet.

Våra produkter används därför framförallt i högprecisa verktygsmaskiner, i anläggningar för produktion och vidarebearbetning av elektroniska komponenter såväl som i automatiserade anläggningar och maskiner. Utöver det levererar vi våra produkter till bl. a. tillverkare av hissar och till den medicinsktekniska industrin.

För många av världens referenslaboratorier har vi utvecklat och tillverkat mät- och testutrustningar, såväl som vinkelgivare för olika teleskop och sattelitmottagningsantenner. De härvid vunna insikterna vävs naturligtvis in i tillverkningen av våra serieprodukter.