Menü überspringen

Noggrannhet hos Verktygsmaskiner

Termisk noggrannhet hos verktygsmaskiner blir mer och mer viktig med tanke på de starkt varierande driftsbetingelserna i tillverkningen. Speciellt vid mindre produktionsserier och därmed ständigt växlande driftsbetingelser kan ett termiskt stabilt tillstånd inte uppnås. Samtidigt är dock noggrannheten hos den första produktionsbiten mycket viktig för lönsamheten hos en produktionsorder. Konstanta byten mellan borrning, grovbearbetning och finbearbetning förstärker de termiska variationerna i tillståndet för en verktygsmaskin. Vid grovbearbetning ökar fräsbelastningen till över 80%, medan värden under 10% uppnås vi finbearbetning. Den allt högre accelerationen och matningshastigheten orsakar uppvärmning av kulskruvarna i de linjära axlarna. Positionsmätning i axlarna spelar därför en central roll i stabiliseringen av det termiska beteendet hos verktygsmaskiner.