Menü überspringen
HEIDENHAIN Graduations

Precisions delningar-grunden för hög noggrannhet

Hjärtat i en HEIDENHAIN givare är dess mätskala, vanligtvis i form av en gitterdelning med en typisk delningsvidd av 0,25µm till 10µm. Dessa precisionsdelningar  är framställda i en tillverkningsprosess som uppfunnits av HEIDENHAIN ( tex DIADUR eller AURODUR ) och är viktigaste faktorn för funktion och noggrannhet av givaren. Delningsgittret består av linjer och luckor i ett väl definierat intervall med mycket små mönsteravvikelser, vilket framställer mönster med mycket hög kantskärpa. Dessa delningsgitter är resistenta såväl mot mekaninsk och kemisk påverkan såsom vibration och chock. De har också ett väl definierat temperaturbeteende. 

Phase gratings

Special manufacturing processes make it possible to produce three-dimensional graduation structures, possessing special optical characteristics. The structure widths are in the range of a few microns down to quarters of a micron.  

SUPRADUR

Graduations manufactured with the SUPRADUR process act optically like three-dimensional phase gratings, but they have a planar structure and are therefore particularly insensitive to contamination.  

MAGNODUR

Thin magnetically active layers in the micron range are structured for very fine, magnetized graduations.  

DIADUR

DIADUR precision graduations are composed of an extremely thin layer of chromium on a substrate usually of glass or glass ceramic. The accuracy of the graduation structure lies within the micron and submicron range.  

AURODUR

AURODUR graduations consists of highly refl ective gold lines and matte etched gaps. AURODUR graduations are usually on steel carriers.  

METALLUR

With its special optical composition of refl ective gold layers, METALLUR graduations show a virtually planar structure. They are therefore particularly tolerant to contamination.