Menü überspringen

Information

Aspekter på energieffektivitet i verktygsmaskiner

Energieffektivitet har utvecklat sig till en viktig produktkarakteristik inom många branscher av industrin för investeringsvaror. Växelmotorer för materialhantering delas sedan länge in i olika energiklasser. Försöken för att öka energieffektiviteten inom tillverkning med verktygsmaskiner har varit mycket varierande. En utvecklingspotential finns här med hänsyn till energiförbrukningen i stand-by läge hos verktygsmaskiner, som även i denna icke-produktiva fas förbrukar energi. Grundlasten definieras till största delen av den kringutrustning som en maskin är utrustad med. Förutom användandet av energieffektiva motorer i kringutrustningen, är det möjligt att reducera energiförbrukningen i stand-by läge genom användandet av energibesparande åtgärder. Härvid stänger maskinstyrnigen av ickeproduktiva förbrukare under den tid som de inte används.

Åtgärder som syftar till att underlätta för operatören i uppstarten ökar även energieffektiviteten, då de förkortar den ickeproduktiva fasen och därmed reduceras även inflytandet av grundlasten på energiförbrukningen. Skrotbitar ökar oundvikligen energiförbrukningen per tillverkad del. Tillverkning med noggrannhet redan från den absolut första delen, kan därför bli en avgörande faktor när det gäller en verktygsmaskins energieffektivitet. Maskinkoncept med en balanserad termisk profil och ett noggrant mätpositioneringssystem har här en klar fördel.