Increased productivity with HEIDENHAIN

HEIDENHAIN översikt

HEIDENHAIN utvecklar och producerar längd- och vinkelmätsystem, pulsgivare, lägesindikatorer och numeriska styrsystem. HEIDENHAIN levererar sina produkter till tillverkare av verktygsmaskiner samt till tillverkare av automationsanläggningar och maskiner, främst för halvledar- och elektronikindustrin.

Basen för HEIDENHAIN:s verksamhet grundas av en kontinuerlig strävan efter tekniskt ledande produkter i kombination med lång erfarenhet, nära kundrelationer och praktisk orientering. Mätteknisk kompetens för området längdmätning och vinkelmätning är de områden som bevisas av månfalden speciallösningar framställda av slutanvändare.Till det räknas i synnerhet de många lokala mätplatserna runt om i världen som tillverkar mät- och testutrustningar. Därtill bör noteras att vinkelmätsystemen används i många teleskop och satelit mottagarantenner. Naturligtvis kommer vanliga serieproducerade produkter profitera på denna vunna erfarenhet.

Ett naturligt sätt att arbeta för HEIDENHAIN är å ena sidan erfarenhetsutbyte med vetenskap och forskning å andra sidan kontakt med användare och kunder.I dag är HEIDENHAIN representerade i 49 länder- mestadels genom egna dotterbolag. Användare och kunder kan därigenom få hjälp och rådgivning av försäljninhsingenjörer och serviceteckniker via kundtjänst på det egna språket. 

Products from HEIDENHAIN ensure that machines and plants work productively and efficiently. Since 1948, when the company began anew in Traunreut, HEIDENHAIN has shipped nearly 7 million linear encoders, over seventeen million rotary and angular encoders, approx. 500,000 digital readouts and 270,000 TNC controls. Now and in the future, this expertise provides the assurance that HEIDENHAIN was the right choice.

A continuous drive to provide technically superior products in combination with reliability, closeness to the customer, and a practice-oriented frame of mind form the basis of HEIDENHAIN’s efforts. HEIDENHAIN has always sought a dialog with science and research on the one hand and with users and customers on the other. Our competence in the area of linear and angular metrology is reflected by a large number of customized solutions for users. These include the measuring and test equipment developed and built for many of the world’s standards laboratories and the angular encoders for various telescopes and satellite receiving antennas. The products in the standard HEIDENHAIN product program naturally profit from the knowledge gained in such projects.